Head GISDTDA

GISTDA ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

19 เมษายน 2567   GISTDA  จัดพิธีทำบุญภวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จาก รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ สทอภ.  พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ อดีตประธานกรรมการ สทอภ.  ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีต ผู้อำนวยการ และกรรมการ สทอภ. รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี อดีตกรรมการ สทอภ. และที่ปรึกษา สทอภ.

 

ทั้งนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

luckyka.tia 19/4/2567 311 3
Share :