Head GISDTDA

GISTDA ร่วมงาน China Space Day 2024 กระชับความสัมพันธ์จีนพร้อมต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

GISTDA ร่วมงาน China Space Day 2024 กระชับความสัมพันธ์จีนพร้อมต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

.

เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2567ที่ผ่านมา GISTDA เข้าร่วมงาน China Space Day ซึ่งจัดขึ้น ณ นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยเป็นกิจกรรมใหญ่ด้านอวกาศประจำปีของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันอวกาศแห่งชาติจีน แสดงความก้าวหน้าและขยายความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างจีนกับนานาประเทศผ่านการประชุมระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ China Space Day 2024 มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศทั่วโลกกว่า 5,000 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ China Space Conference ซึ่งเป็นการประกาศความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมอวกาศจีนตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ การสำรวจอวกาศเชิงลึก การทดลองบนอวกาศ การพัฒนาดาวเทียม อุตสาหกรรมอวกาศ เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ การสร้างความตระหนัก รวมถึงการเชื่อมโยง-ขยายความร่วมมือด้านอวกาศกับประเทศต่างๆ อีกทั้งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านอวกาศของจีนซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นความเป็นมาในการพัฒนาภารกิจอวกาศ รวมถึงโซนบูธรัฐวิสาหกิจและบริษัทด้านอวกาศของจีน ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจอีกด้วย

.

ในโอกาสนี้ นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ ผู้แทน GISTDA ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ Mr. Zhang Kejian ประธานองค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Space Administration, CNSA) ในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันอวกาศแห่งชาติจีน ความสำเร็จของ China Space Day 2024 และเชิญ CNSA พิจารณาเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2024 ซึ่งกำหนดจัดปลายปี 2567 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้แทน GISTDA ยังมีโอกาสหารือความร่วมมือทวิภาคีกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญของ GISTDA อาทิ Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) , United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) 
, United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) , Land Satellite Remote Sensing Application Centre (LASAC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ The National Commission for Aerospace Research and Development (CONIDA) สาธารณรัฐเปรู เพื่อติดตาม ขยายความร่วมมือภารกิจอวกาศและขับเคลื่อน Space Economy ในระดับภูมิภาคต่อไป

.

นอกจากนี้ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรชำนาญการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ จาก GISTDA ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการของคณะทำงาน International Lunar Research Station (ILRS)  ภายใต้กรอบความร่วมมือ APSCO และได้นำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีน (ฉางเอ๋อ-Chang’e 8) ที่ประเทศไทยโดย GISTDA ร่วมกับพันธมิตรในประเทศส่งเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมภารกิจฯ ได้แก่ โครงการ “Spacesuit Fabric Test using Robotic Arm with Vision Servo” ดำเนินการร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโครงการ “Lunar Soil Extraction Payload System” ดำเนินการร่วมกับ บริษัท Mu Space  การเข้าร่วม China Space Day 2024 นั้น เป็นการเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่สำคัญของจีน รวมถึงเชื่อมโยง ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศและนำมาพัฒนาประเทศให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

Nattakarn Sirirat 29/4/2567 334 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง