Head GISDTDA

ข้อมูลจุดความร้อนวันที่ 30 เมษายน 2567

จุดความร้อนของไทยวานสูงขึ้นต่อเนื่อง 2,367 จุด ป่าอนุรักษ์ยังครองแชมป์พบ 1,279 จุด

.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 2,367 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 1,279 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 630 จุด พื้นที่เกษตร 199 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 148 จุด เขต สปก. 92 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 19 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #เชียงใหม่ 223 จุด

.

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศลาว 4,770 จุด ตามด้วยไทย 2,367 จุด พม่า 1,698 จุด กัมพูชา 841 จุด เวียดนาม 705 จุด และมาเลเชีย 44 จุด

.

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

สรุปสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย ได้ที่ https://fire.gistda.or.th/dashboard.html

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น" ควบคู่ด้วย

#GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #ดาวเทียม #ข้อมูลจากดาวเทียม #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #การประยุกต์ใช้ #พื้นที่เผาไหม้ #เช็คฝุ่น

Nattakarn Sirirat 1/5/2567 256 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง