Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติสำหรับหน่วยงานอวกาศแห่งชาติและหน่วยงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่าน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสำหรับหน่วยงานอวกาศแห่งชาติและหน่วยยามฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือและสำรวจ/เสริมสร้างความร่วมมือในการใช้เซ็นเซอร์/แอปพลิเคชันที่ใช้ดาวเทียมสำหรับกิจกรรมการเฝ้าระวังทางทะเลระหว่างหน่วยงานอวกาศและหน่วยยามฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ในระหว่างการประชุม ตัวแทนจากศูนย์บัญชาการป้องกันชายแดนทางทะเลไทย (Thai-MECC) และ GISTDA พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอวกาศแห่งชาติและหน่วยยามฝั่งในเอเชีย เช่น JAXA-JCG (ญี่ปุ่น), BRIN-BAKAMLA (อินโดนีเซีย), MYSA-MMEA (มาเลเซีย), PhilSA-PCG (ฟิลิปปินส์) ได้มีการหารืออย่างสร้างสรรค์และบรรลุความร่วมมือเพิ่มเติมในการพัฒนาขีดความสามารถและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีการตรวจจับคลื่นวิทยุ (เซ็นเซอร์ RF แบบพาสซีฟภาคพื้นดิน) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเฝ้าระวังทางทะเลให้ดีขึ้น

   ดาวเทียมสำรวจโลกเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนกิจกรรมการรับรู้สภาพการณ์ทางทะเล เช่น ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล การขนส่งทางทะเล การจัดการทรัพยากรประมง การติดตามเรือ สภาพมหาสมุทร การตรวจจับคราบน้ำมัน เป็นต้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพันธกิจของหน่วยงานอวกาศ จิสด้าได้ดำเนินการและให้บริการข้อมูล/แอปพลิเคชันทางทะเลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ด้วยการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบของกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกของไทย "THEOS-2 และ THEOS-2A" ที่กำลังจะมีขึ้น หน่วยงานฝั่งในภูมิภาคจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากภาพถ่ายความละเอียดสูงมาก และเซ็นเซอร์เฉพาะทาง เช่น ระบบระบุอัตโนมัติ (AIS)/ระบบออกอากาศการเฝ้าระวังที่พึ่งพาอัตโนมัติ (ADS-B) สำหรับการปรับปรุงภารกิจการเฝ้าระวังของพวกเขาเช่นกัน

   ที่สำคัญที่สุด การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของ GISTDA ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้านอวกาศระดับภูมิภาคนี้ ทำให้ GISTDA มีบทบาทและสถานะที่มั่นคงในฐานะหน่วยงานอวกาศแห่งชาติของไทยในองค์กรระหว่างประเทศและอวกาศระดับโลก

amorn.pet 21/5/2567 396 1
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง