Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1021 64087556911 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 30/8/2021
1022 64087597461 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 30/8/2021
1023 64087568560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 30/8/2021
1024 64087568560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30/8/2021
1025 64087576521 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30/8/2021
1026 64087576521 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 30/8/2021
1027 64087643116 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 30/8/2021
1028 64087643116 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30/8/2021
1029 64087546593 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/8/2021
1030 64087572917 จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (MDB) อาคารสถานีดาวเทียม THEOS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 26/8/2021