Head GISDTDA

เรื่องเล่าจาก ทีมวิศวกรส่วนงาน Multi-mission ground segment (MMGS)

จากตอนที่แล้ว แอดมินได้นำเสนอเรื่องเล่าจากแดนไกล..ทีมพัฒนาดาวเทียมเล็ก โดยทีมวิศวกร ณ ประเทศอังกฤษ
วันนี้แอดมินขอนำเสนอเรื่องราว จากทีมวิศกร อีกหนึ่งทีมของโครงการ THEOS-2 ที่มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งทีมนี้คือ ทีมวิศวกรส่วนงาน Multi-mission ground segment (MMGS)
ในวันนี้ น้องการ์ตูน เป็นหนึ่งในทีมส่วนงาน MMGS ได้มาเล่าถึงความคืบหน้าของทีมและการทำงานของทีมให้ฟังกันครับ

น้องการ์ตูนเล่าให้ฟังว่า >>> ทีม MMGS ได้มีการไปร่วมฝึกฝนและปฎิบัติงานกับบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 62 และ
ทีมก็ได้ลุยงานกันต่อที่ไทยโดยการออกแบบระบบ และเข้าสู่ Critical Design Review คือ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อทำการออกแบบต้นแบบของโปรแกรม (Prototype Program)

โดยตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ กระบวนการเขียนโปรแกรม โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 ทีม MMGS ได้จัดกิจกรรมนำเสนอ Concept ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของดาวเทียม 3 ดวง
ได้แก่ ดาวเทียมไทยโชต (THEOS-1) ที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 ที่กำลังจะส่งขึ้นไปสู่อวกาศอีกสองดวง คือ ดาวเทียม MainSAT และดาวเทียม SmallSAT
รวมทั้งนำเสนอการจำลองการใช้งานโปรแกรม (Mockup) ในแต่ละส่วนงาน sub-system และในวันที่23 ก.ค. 63 ทีม MMGS ได้เพิ่มความเข้มข้นของการทำงาน ได้จัดกิจกรรม MMGS Product Backlog Workshop

ซึ่งเป็นการแตกย่อยงานแต่ละ sub-system (Product Backlog) เพื่อเข้าสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ (Software development)
ให้สามารถรองรับการทำงานของดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มการพัฒนาระบบบาง sub-system แล้ว รวมทั้ต่อยอดโดยการใช้ machine learning เข้ามาพัฒนร่วมด้วย ครับผม

สุดยอดมาก ๆ เลยครับ แอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับ ทีม MMGS ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ไว ๆ นะครับผม

TAG: THEOS-2
Admin 27/7/2563 1665 0
Share :