Head GISDTDA

National Space Experiment
นักวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศของ สทอภ. พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการ ห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ " Microgravity Experiment Laboratory " เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยในประเทศด้านการสำรวจอวกาศและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมอวกาศ

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ammarin@gistda.or.th

 

Admin 5/8/2021 2837 0
Share :

Related news