Head GISDTDA

THEOS-2 MainSat มีผลิตภัณฑ์ภาพแบบใดบ้าง???

THEOS-2 MainSat มีผลิตภัณฑ์ภาพแบบใดบ้าง???

จากที่เราทราบไปแล้วจากตอนที่แล้ว ว่าดาวเทียม THEOS-2 MainSat สามารถสั่งถ่ายภาพแบบใดได้บ้างวันนี้เรามาเจาะลึกกันอีกขั้นว่าดาวเทียม THEOS-2 MainSat นั้น สามารถผลิตข้อมูลภาพออกมาในรูปแบบใดได้บ้าง

ดาวเทียม THEOS-2 MainSat เมื่อได้รับคำสั่งถ่ายภาพซึ่งเป็นแผนงานจากส่วนวางแผนถ่ายภาพ (MGS) โดยเมื่อดาวเทียมได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งถ่ายภาพนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อย และดาวเทียมเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ติดต่อ (Coverage Area) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมศรีราชา ตัวดาวเทียม THEOS-2 MainSat ก็จะทำการส่งข้อมูลภาพถ่ายลงมายังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม จากนั้นข้อมูลจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ก็ทำการส่งข้อมูลภาพไปยังผู้ขอใช้ข้อมูลภาพเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ระบบ DIGINEO สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ (Fully Automatic) เรามาดูกันครับ ว่าข้อมูลภาพที่ได้จากระบบผลิตข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายนั้น อยู่ในรูปแบบไหนบ้าง

ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับ ดาวเทียม THEOS-2 MainSat เป็นดาวเทียมที่จะโคจรอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 621 กิโลเมตรจากพื้นโลก มีรอบโคจรซ้ำวงโคจรเดิม (Orbit Cycle) ทุก ๆ 26 วัน (มีความสามารถเอียงตัวถ่ายภาพซ้ำพื้นที่เดิมได้ภายใน 2 วัน) มีความกว้างแนวถ่ายภาพ (Swath Width) 10.3 กิโลเมตร ข้อมูลภาพมีจำนวน 5 แบนด์ (PAN, BLUE, GREEN, RED, NEAR INFRARED) โดยภาพ Panchomatic มีความละเอียดจุดภาพ 0.5 เมตร และภาพ Mutispectral มีความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร ซึ่งจัดจำแนกอยู่ในกลุ่มดาวเทียมกลุ่มที่ 6 (ความละเอียดช่วง 0.4-0.75 เมตร) เช่นเดียวกับดาวเทียม Pléiades, GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2 และ QuickBird สามารถศึกษารายละเอียด การจัดกลุ่มดาวเทียมเพิ่มเติม ได้ที่ https://fas.org/irp/imint/niirs.htm

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 MainSat มีให้บริการ 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. รูปแบบ Panchomatic เป็นผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียว ให้รายละเอียดภาพที่ 0.5 เมตร และมีข้อมูลจำนวน 12 บิตต่อจุดภาพ
  2. รูปแบบ Mutispectral เป็นผลิตภัณฑ์ภาพสีเชิงคลื่น ให้รายละเอียดภาพที่ 2 เมตร และมีข้อมูลจำนวน 12 บิตต่อจุดภาพ โดยในหนึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูล 4 ช่วงคลื่น (BLUE, GREEN, RED, NEAR INFRARED)
  3. รูปแบบ Bundle เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อมูลภาพ Panchomatic และข้อมูลภาพ Mutispectral ให้อยู่ในหนึ่งชุดข้อมูล ดังนั้น หนึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูล 5 ช่วงคลื่น
  4. รูปแบบ Pan-sharpened เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำภาพสีให้มีรายละเอียดสูงด้วยเทคนิค Pan-sharpening ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นภาพสี ที่มีรายละเอียดภาพ (Resolution) 0.5 เมตร

ระดับการผลิต (Product Level) ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 MainSat ที่ผลิตผ่านระบบ DIGINEO มีการปรับแก้ 3 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับการปรับแก้ 1A : ภาพระดับ 1A นั้นจะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธ์ของตัวตรวจวัด ( Detector equalization) และกำจัดความผิดพลาดเชิงคลื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแก้ในระดับนี้ ได้แก่ รูปแบบ Panchomatic, Mutispectral และ Bundle
  2. ระดับการปรับแก้ 2A (Restored Sensor) : ภาพระดับ 2A จะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่นเหมือนกับระดับ 1A นอกจากนี้ยังได้รับการแก้ไขความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของแต่ละช่วงคลื่น (Geometry) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแก้ในระดับนี้ ได้แก่ รูปแบบ Panchomatic, Mutispectral,  Bundle และ Pan-sharpened
  3. ระดับการปรับแก้ ORTHO : การปรับแก้แบบออร์โธ (Orthorectification) ซึ่งเป็นการการปรับแก้ความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (Relief Displacement) และการเอียงของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของภูมิประเทศ (DEM) ในการปรับแก้เปลี่ยนตำแหน่ง  และอ้างอิงระบบพิกัดกริดของแผนที่โลก (UTM PROJECTED) ที่ทำให้ตำแหน่ง ขนาด รูปร่างของวัตถุ และภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพที่ปรับแก้แล้ว มีความถูกต้อง สามารถวัดตำแหน่งระยะทางที่แท้จริงได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแก้ในระดับนี้ ได้แก่ รูปแบบ Panchomatic, Mutispectral,  Bundle และ Pan-sharpened

ก็จบกันไปแล้ว สำหรับชุดสาระความรู้ สำหรับข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 MainSat แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า มาดูกันว่า “คนศรีราชาเล่าเรื่อง” จะนำสาระความรู้เรื่องใดมาเล่าสู่กันฟังอีก รอติดตามอ่านได้เลย วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ...
#GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #THEOS2   #THEOS2เป็นของคนไทยทุกคน
โดย ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ มากสิน
นักเทคโนโลยีอาวกาศชำนวญการ
กลุ่มกรรมวิธีข้อมูลดาวเทียม ภายใต้ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

Admin 5/8/2021 14713 0
Share :