Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS ระยะที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว 11 Gbps. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่โครงการ : 64017490329 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.พ. 2564
ระยะเวลาประกาศ File
23/02/2021 ถึงวันที่ 25/02/2021 ประกาศวันที่:20/07/2021
Admin 22/2/2564 693 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง