Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS ระยะที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว 11 Gbps. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017490329 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2564 - 2 ก.พ. 2564
Admin 28/1/2564 780 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง