Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 4)
ระยะเวลาประกาศ File
27/11/2015 ถึงวันที่ 01/12/2015
Admin 27/11/2558 545 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง