Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 3)
ระยะเวลาประกาศ File
11/11/2015 ถึงวันที่ 16/11/2015
Admin 11/11/2558 547 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง