Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการจัดหาระบบ GI Portal บริการแผนที่ Online (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 58 - 2 พ.ย. 58)
ระยะเวลาประกาศ File
29/10/2015 ถึงวันที่ 02/11/2015
Admin 29/10/2558 733 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง