Head GISDTDA

จิสด้าใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ จ.นครนายก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก จิสด้า นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสนเทศ ร่วมกับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการลงนาม Mou ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ ประเด็นความต้องการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่หลักๆ จะเป็นด้านกายภาพ ทั้งคาดการณ์ฝน ปริมาณน้ำท่า ชี้เป้าลำน้ำเสื่อมโทรม น้ำท่วม น้ำแล้ง ติดตามพท.ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ป่าที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน / Urban Planing ทั้งนี้ ความต้องการของจังหวัดมีเยอะหลากหลายด้าน แต่เราเริ่มจากเรื่องเล็กๆ ได้ โดย ท่านผู้ว่าฯ จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภายใต้ MOU หน.สนง.จังหวัดเป็นเลขาฯ ทำงานร่วมกันกับจิสด้า ขอให้เน้นหลักทรงงานของในหลวงร.9 ซึ่งข้อแรกก็เริ่มจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ พูดคุยหารือกันทั้งจากหน่วยงาน ประชาชน ข้อมูลเอกสาร แผนที่ เป็นต้น โดย มติที่ประชุมจะนัดหารือเพื่อร่วมออกแบบแนวทาง คัดเลือกพื้นที่การทำงานเชิงลึกร่วมกัน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นี้

Admin 1/7/2563 0
Share :