Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม SPOT รูปแบบดิจิทัลพร้อมใช้ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64107002090 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2564
Admin 4/10/2564 765 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง