Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel/ Radarsat/ Landsat เผยพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางและอีสานเสียหาย ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 2 พ.ย.64

GISTDA เผยพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางและอีสานเสียหายแล้วกว่า 1 ล้านไร่ ระบุยังพบพื้นที่เสี่ยงอีกกว่า 9 แสนไร่
 

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel/ Radarsat/ Landsat  วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 2 พ.ย.64  พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ทั้งสิ้น 1,189,406 ไร่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 948,315 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #พื้นที่ปลูกข้าว

9 แสนไร่

Admin 3/11/2564 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง