Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบทางกลวัสดุอากาศยานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​เลขที่โครงการ : 64117527051 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2564
Admin 14/12/2564 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง