Head GISDTDA

จุดความร้อนวานนี้ยังลดต่อเนื่องเหลือ 336 จุด

 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 26 เมษายน 2566 ไทยพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 336 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า มีจำนวน 2,626 จุด, สปป.ลาว 554 จุด, เวียดนาม 67 จุด, กัมพูชา 62 จุด และมาเลเซีย 32 จุด

 จุดความร้อนในประเทศไทยวานนี้พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มากที่สุด 126 จุด, ป่าอนุรักษ์ 94 จุด, พื้นที่เกษตร 74 จุด, พื้นที่เขต สปก. 33 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 7 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เชียงใหม่ 61 จุด 

 ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” แบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบ 19 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม อาทิ #พระนครศรีอยุธยา #แม่ฮ่องสอน #สระบุรี #อ่างทอง #น่าน #ลพบุรี #เชียงใหม่ #สิงห์บุรี #เชียงราย #ชัยนาท #ลำพูน #ตาก #ปทุมธานี #สมุทรสาคร #นครนายก #นครปฐม #พะเยา #ลำปาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา 

 สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

 ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น"

#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติ

phakpoom.lao 27/4/2023 0
Share :

Related news