Head GISDTDA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

Admin 28/1/2021 1352 0
Share :