Head GISDTDA

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8 ขึ้นในหัวข้อ  “HR XYZ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พี่หนุ่ย วรรณวีร์  ศิลโรจน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการและการคลัง และ  พี่ตุ้ย สุกันยา อินทร์สวาท  ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล   ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของจิสด้า จนมาถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

Admin 25/5/1477 0
Share :