Head GISDTDA

ก.วิทย์ โดยจิสด้าจับมือรัสเซีย จัดนิทรรศการยูริกาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโลก

  5 ตุลาคม 2559 /รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ กรรมการบริหาร สทอภ. เป็นประธานเปิดนิทรรศการอัตชีวประวัติของนักบินอวกาศคนแรกของโลก "ยูริ กาการิน" พร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเข้าชมนิทรรศการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ space inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ กรรมการบริหาร สทอภ. กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งได้มีการหยิบยกความร่วมมือด้านอวกาศขึ้นหารือ และได้เชิญชวนให้หน่วยงานด้านอวกาศของรัสเซียมาจัดแสดงนิทรรศการอวกาศในประเทศไทย  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า ได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในสาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการอวกาศขึ้น ณ Space Inspirium

     รศ.ดร.ชนินทร์ฯ ยังกล่าวอีกว่า การนำอัตชีวประวัติของนักบินอวกาศคนแรกของโลก มาจัดแสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้ชมกันนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยนิทรรศการในครั้งนี้ผู้ชมจะได้สัมผัสและเห็นเรื่องราวอันน่าประทับใจจากการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านนิทรรศการแกลอรี่รูปภาพ พร้อมคำบรรยายไปตามโซนต่างๆ ประกอบด้วยโซนที่ 1 ที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว การศึกษา ชีวิตสมรส และในโซนที่ 2 ถือเป็นโซนไฮไลท์ โดยนำเสนอภาพเส้นทางสู่การเป็นนักบินอวกาศ จากภาพกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนการบินและภาพการเข้าร่วมการทดสอบต่างๆ การผลิตชุดนักบิน ในโครงการนักบินอวกาศยาน Vostok-1 รวมถึงภาพนาทีสำคัญในการส่งยานอวกาศออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และภาพการเห็นโลกเป็นครั้งแรกจากมุมมองนอกโลก และกลับลงสู่โลกในที่สุด ซึ่งภาพเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าชมนั้นได้เกิดแรงบันดาลใจและร่วมรับรู้ถึงความสำเร็จกว่าจะได้มาเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกจากนิทรรศการนี้ด้วย
สำหรับนิทรรศการอัตชีวประวัติของนักบินอวกาศคนแรกของโลก "ยูริ กาการิน" จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (อังคาร-ศุกร์) และ 09.00 น. - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) (หยุดวันจันทร์) ณ Space Inspirium GISTDA ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-137-2357 หรือ 098-893-8824 หรือ 033- 005-835 ถึง 6

Admin 5/10/2016 0
Share :