Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) 08/12/2021
Admin 2/12/2021 1153 0
Share :

Related news