Head GISDTDA

โครงการลงทุนที่สำคัญ
  • โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (รายละเอียด)
  • โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. กับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
  • โครงการจัดสร้างอาคารทีพักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียม อ.ศรีราชา (รายละเอียด)
Nanfa Sangnakorn 11/2/2022 1436 0
Share :

Related news