Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 28 เมษายน 2565

   GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 471 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 203 จุด พื้นที่เกษตร 115 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 74 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 39 จุด พื้นที่เขตสปก. 36 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เชียงราย 65 จุด #แม่ฮ่องสอน 55 จุด และ #น่าน 52 จุด ตามลำดับ สอดคล้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน (คือช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565)  จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งวานนี้พบ 244 และ 129 จุด ตามลำดับ ส่วนภูมิภาคอื่นยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อย ไม่แตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมามากนัก ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,524 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,365 จุด และภาคกลาง 9,785 จุด ตามลำดับ
.
   ส่วนค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช้านี้เวลา 09.00 น. ภาคเหนือฝุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแตะที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) นำโดยจังหวัด #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงใหม่ ด้านภูมิภาคอื่นๆ มีฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ปริมาณฝุ่นจิ๋วยังอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งได้รับผลจากฝนที่ตกในพื้นที่ดังกล่าว
.
   สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3,553 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 2,263 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 471 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
  ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 28/4/2022 0
Share :