Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 29 เมษายน 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 123 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 83 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด พื้นที่เกษตร 10 จุด พื้นที่เขตสปก. 7 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 4 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #น่าน 64 จุด #แพร่ 25 จุด และ #ลำปาง 7 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่ลดลงอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกจากพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้วานนี้พบจุดความร้อนในประเทศเพียง 18 จังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,631 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,375 จุด และภาคกลาง 9,790 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช้านี้ ภาคเหนือยังคงพบฝุ่นอยู่ที่ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) นำโดยจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ และ #เชียงราย ส่วนของเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ มีฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังคงที่ระดับดีถึงดีมากเหมือนหลายวันที่ผ่านมา
.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1,679 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 837 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 123 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
 ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 29/4/2022 0
Share :