Head GISDTDA

GISTDA อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมปราจีนบุรีแล้วกว่า 2.9 หมื่นไร่..!!

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม COSMO-Skymed-1 (คอสโม สกายเมด 1) ของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของปราจีนบุรี รวม 29,028 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสองริมฝั่งแม่น้ำ

สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป 

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP #ปราจีนบุรี

phasaphong.tha 26/8/2022 0
Share :