Head GISDTDA

26 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี

26 สิงหาคม 2565  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี พบน้ำท่วมขังจำนวน 237,162 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #นครราชสีมา #บุรีรัมย์ #สุรินทร์ #ศรีสะเกษ #อุบลราชธานี  #อำนาจเจริญ #ยโสธร #ร้อยเอ็ด #มหาสารคาม #ขอนแก่น  ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบ 

กว่า 1.3 แสนไร่

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP

phasaphong.tha 27/8/2022 0
Share :