Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพดาวเทียมล่าสุดพบพื้นที่อีสานท่วมแล้วกว่า 3.7 แสนไร่ กระทบพื้นที่นาข้าวกว่า 2 แสนไร่..!!

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Radarsat-2 (เรดาร์แซท 2) ของวันที่ 28 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 370,522 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดลุ่มน้ำโขงมีพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น 84,737 ไร่ (ภาพบน) โดย 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ #นครพนม 22,266 ไร่ #อุดรธานี 17,994 ไร่ #สกลนคร 15,997 ไร่ ในขณะที่พื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูลเสียหายแล้ว 285,785 ไร่ (ภาพล่าง) โดย 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ #ร้อยเอ็ด 83,023 ไร่ #บุรีรัมย์ 29,086 ไร่ #สุรินทร์  26,311 ไร่ ส่วนพื้นที่นาข้าวโดยรวมได้รับความเสียหายแล้วทั้งสิ้น 217,612 ไร่        
.
สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป 
.
ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
.
#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

amorn.pet 29/8/2022 0
Share :

Related news