Head GISDTDA

GISTDA ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565  เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดย นางพนิดา อุ่นคำ ​ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

luckyka.tia 20/9/2022 0
Share :