Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

GISTDA ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น) สำนักงานการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ณ GISTDA ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ซึ่งได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการ THEOS-2  รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ของ GISTDA อาทิ การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal) เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาผลงานต้นเเบบทางเทคโนโลยี (Prototype) ภายใต้หัวข้อ Digital Technology and Design เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง คณะผู้เข้าร่วมดูงาน ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Carbon Credit และส่วนประกอบต่างๆของดาวเทียม

Nattakarn Sirirat 8/11/2022 0
Share :