Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงบประมาณ เยี่ยมชมภารกิจ

30 พฤศจิกายน 2566  GISTDA ให้การต้อนรับ นายเอก มุติตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ GISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยมี น.ส.ระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และ นายพรเทพ  นวกิจกนก  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการธีออส-2  ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภารกิจที่สำคัญของ GISTDA โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปฏิบัติการภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ AIT ที่ใช้รองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมได้ในอนาคต

luckyka.tia 30/11/2023 352 0
Share :