Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)
Admin 30/11/2021 2752 0
Share :

Related news