Head GISDTDA

สถานการณ์น้ำท่วม จ.ระยอง

จากสถานการ์ณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นจังหวัดระยองทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน  จิสด้า ได้ทำการวิเคราะห์โดยนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-2 ของวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 10.35 น.จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านค่ายมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง รวมจำนวน 2,332 ไร่ (กรอบเส้นสีชมพู) เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการธีออส 2 ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานพัฒนาอยู่นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

Admin 3/7/2020 4264 0
Share :