Head GISDTDA

เจาะลึกภารกิจสำคัญ ASIA-AQ กับเครื่องบิน DC-8 (Douglas DC-8) ของ NASA

GISTDA ร่วมกับ NASA บินสำรวจและเก็บข้อมูลอากาศในไทย

เจาะลึกภารกิจสำคัญ ASIA-AQ กับเครื่องบิน DC-8 (Douglas DC-8) ของ NASA เครื่องบินลำนี้มีภารกิจหลักด้านใดบ้าง? โดย Jim Crawford นักวิทยาศาสตร์อาวุโสด้านเคมีบรรยากาศของ NASA ที่เป็นผู้วางแผนการทำงานของเครื่องบิน DC-8

** ถ่ายทำวันที่ 19 มีนาคม 2024 **

phakpoom.lao 25/3/2024 0
Share :