Head GISDTDA

จิสด้าครบรอบ 19 ปี

จิสด้า จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี

3 พฤศจิกายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA 

Admin 1/11/2019 0
Share :