Head GISDTDA

อบรมเชิงปฏบัติการการจัดทำกิจกรรม โครงการด้าน CG_CSR ของ สทอภ. ครั้งที่ 2

ด้วยเหตุที่ว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG_CSR เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่ทุกองค์กรต้องตระหนัก จิสด้า โดย ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ จึงได้ชวนพี่ๆน้องๆ ในแต่ละสำนักและส่วนงานกว่า 40 คน มา Workshop การจัดทำกิจกรรม/ โครงการด้าน CG_CSR เพื่อประกอบการจัดทำ Statregic Plan CG_CSR ของจิสด้า โดยมี ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษาจิสด้าด้าน CG_CSR เป็นวิทยากร

ก่อนจะลงมือทำอย่างจริงจัง ก็ต้องเริ่มปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจที่มาที่ไป เหตุผลความจำเป็น รวมถึงกระบวนการต่างๆ กันก่อนครับ เพื่อไม่ให้เกิดการงง หรือคำถามที่ว่า “แล้วไง” “เกี่ยวไรกับฉัน” 555 แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิทยากรพยายามยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพและความแตกต่างที่เชื่อมโยงกันได้ของ CG และ CSR และแน่นอนว่าทุกคนตั้งใจฟัง และคิดตามตามที่วิทยากรอธิบาย

เอาละ... ได้เวลาทำงานจริงละ... ขอให้ทุกสำนักและส่วนงานร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน CG_CSR ของจิสด้าให้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับ ....

#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

Admin 3/7/2020 0
Share :