Head GISDTDA

AIT

         อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม หรือ อาคาร AIT เป็นการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ THEOS-2 ซึ่งอาคาร AIT เป็นอาคารที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สร้างประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียมขนาดเล็กในประเทศไทย และสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ภายในอาคารจะมีห้องวิจัยและพัฒนาดาวเทียมระบบห้องสะอาดควบคุมอนุภาค (Clean room) และอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการพัฒนาต้นแบบดาวเทียม (Test Bench)

 
TAG: AIT
Admin 10/8/2564 1
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง