Head GISDTDA

ทีม GISTDA ถึงพื้นที่แล้ว และเริ่มวางแผนงานร่วมกับทีมค้นหานักบินและเฮลิคอปเตอร์ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

วันนี้เราเริ่มภารกิจ โดยใช้ UAV ทำการสำรวจ ณ บริเวณผาดำบนอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา ม.3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นจุดที่มีคนได้กลิ่นน้ำมันปนมากับน้ำฝนที่ตกไหลลงมาครับ และตอนนี้ฝนก็เริ่มครึ้มๆ มาอีกแล้ว...

uav

TAG: uav
Admin 17/7/2559 823 0
Share :