Head GISDTDA

GISTDA ครบรอบ 21 ปี

GISTDA จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี
3 พฤศจิกายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

Admin 3/11/2564 0
Share :