Head GISDTDA

ข้อมูล PM2.5 จากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ฝุ่น..!! เริ่มกลับมาแล้ว 
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันนี้  2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พบพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก บางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ให้เห็นกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะตอนนี้ พบพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ถึง 3 พื้นที่ด้วยกัน มากสุดอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด #เชียงใหม่ ค่า AQI อยู่ที่ระดับ 117 รองลงมาอยู่ที่ระดับ 98 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด #หนองคาย และระดับ 92 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด #แม่ฮ่องสอน            
.
ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/pm25/
#จิสด้า #GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ฝุ่นละออง #pm25 #รู้สู้ภัย

phakpoom.lao 2/3/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง