Head GISDTDA

ข้อมูล PM2.5 จากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

สถานการณ์ฝุ่น 6 มีนาคม 2565

.

     ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมดวงอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของวันนี้ เวลา 10.00 น. พบว่าค่าคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในหลายจังหวัดบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และโดยเฉพาะภาคเหนือมีค่าอยู่ที่ระดับปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นำโดยจังหวัด #เชียงใหม่ #เชียงราย และ #ลำพูน สอดคล้องกับเหตการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เช้านี้พบว่าจังหวัดหนองคายมีค่าสูงสุดที่ระดับ 116 (มีผลต่อสุขภาพ) ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าวสวมใส่หน้ากากอนามัยและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

.

ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/pm25/

#จิสด้า #GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ฝุ่นละออง #pm25 #รู้สู้ภัย #ฮิมาวาริ #Himawari #AQI

Phapawich Mahamart 6/3/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง