Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 7 มีนาคม 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 7 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 761 จุด ลดลงจากวานก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 266 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 231 จุด พื้นที่เกษตร 142 จุด พื้นที่เขตสปก. 66 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 50 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #แม่ฮ่องสอน 168 จุด #เชียงใหม่ 129 จุด #กาญจนบุรี 46 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามด้วยภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนจุดความร้อนลดลงเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน ส่วนเช้าวันนี้เวลา 8.00 น. คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยรวมทั่วประเทศไทยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีเพียงไม่กี่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในระดับปานกลาง จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 9,618 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 8,543 จุด และภาคกลาง 5,197 จุด ตามลำดับ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง 9 วันติด ซึ่งวันนี้พบ 3,344 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 761 จุด และอันดับที่ 3 ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 708 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 7/3/2565 0
Share :