Head GISDTDA

เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย

มุมมองจากอวกาศ Image of the week around the world
“เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย” 
Serie 1 : 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคโบราณ 3/7)
พิกัด 37.63847205470464 , 21.629878256587695
.
อีก 1 สถานที่ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแห่งที่ 3 ที่อยู่ในเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ เป็นเทวรูปของซูส ซึ่งเป็นประธานเทวสภาโอลิมปัส สร้างจากไม้ ประดับด้วยทองคำและงาช้าง ลักษณะประทับนั่ง อยู่บนฐานกว้าง 10 เมตรครึ่ง ตัวเทวรูปสูงประมาณ 12 เมตร (43 ฟุต) พระหัตถ์ซ้ายถือคทา พระหัตถ์ขวารองรับไนกี้ เทพีแห่งชัยชนะ มีเครื่องประดับด้วยทองคำล้วน ออกแบบก่อสร้างในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช โดย ฟิดิแอส ประติมากรชาวเอเธนส์ เทวรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารซูส แต่น่าเสียดายมากที่ปัจจุบันเทวรูปนี้ไม่มีให้ได้ชมแล้วเนื่องจากถูกไฟไหม้จนหมดในปีคริสต์ศักราช 475 จนไร้ร่องรอย ทำให้ยากลำบากแก่คณะโบราณคดีที่ต้องทำการศึกษาจากเอกสารโบราณของกรีกและทำการขุดค้นที่เมืองโอลิมเปียจนพบส่วนของฐานที่ตั้งเทวรูปมีรอยขององค์ซีอุสปรากฎอยู่ ทำให้สามารถคำนวณหาความสูงของเทวรูปได้ในที่สุด
.
จากการสืบค้นเอกสารโบราณอารยธรรมกรีก พบว่า อนุสาวรีย์นี้เป็นรูปสลักเทพเจ้าซีอูสนั่งบนบัลลังก์สีทองที่แกะสลักด้วยงาช้างจำนวนมาก สร้างขึ้นประมาณ 2,400 ปีก่อน ชาวโรมันเรียกว่า “จูปีเตอร์” แต่ชาวกรีกเรียกว่า “ซูส” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้นำแห่งเทพเจ้าที่ชาวกรีกนับถือมากที่สุดในยุคนั้น ใครจะออกเดินทางไปเมืองใดต้องมาขอพรจากพระองค์เสียก่อน
.
อารยธรรมกรีก เป็นผลรวมของอารยธรรมของอินโดยูโรเปียนเผ่าต่างๆ เช่น ไอโอเนียน ไมซีเนียน ดอเรียน ที่ครอบครองพื้นที่รอบๆ บริเวณทะเล “อีเจียน” (Aegean Sea) ตั้งแต่สองพันปีก่อนคริสตกาล จนกระทั่งถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขา และเกาะ ชาวกรีกจึงถนัดในการเดินเรือ ทั้งในการประมง การติดต่อค้าขาย และการเดินทัพเพื่อทำสงคราม แต่ไม่โดดเด่นเรื่องการเพาะปลูก เพราะที่ราบลุ่มมีน้อย และด้วยเหตุนี้ กรีกจึงมีลักษณะการปกครองแบบนครรัฐ รัฐต่างๆ เป็นอิสระต่อกัน ต่างจากอียิปต์ที่ลักษณะภูมิประเทศเอื้อให้มีการรวมศูนย์อำนาจได้ง่ายกว่าและอารยธรรมที่เป็นมรดกตกทอด นอกจากเทวรูปซูสแห่งโอลิมเปียแล้ว ในด้านอื่นๆ มีสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคนี้ คือ
 

ด้านเกษตรกรรม พืชสำคัญ ได้แก่ มะกอก และองุ่น
 

ด้านหัตถกรรม เกิดเครื่องปั้นดินเผากรีกโบราณ

 ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซุ้มประตูโค้ง เสาหินแบบต่างๆ “ดอริก” “ไอโอนิก” และ “โครินเธียน” หลังคาจั่ว โรงละคร สนามกีฬากลางแจ้ง วิหารเทพเจ้าต่างๆ เช่น “วิหารพาร์เธนอน” เทวาลัยของเทพี “อธีนา” “วิหารอาร์ทิมิส” “มหารูปแห่งโรดส์” ในทะเลเอเจียน “ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย”


 ด้านกีฬา ต้นกำเนิดกีฬา “โอลิมปิก” (Olympic Game, 776 B.C.)


 ด้านศิลปกรรม รูปปั้นเทพเจ้า และวีรบุรุษที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ สมจริง ลายจิตรกรรมบนผนัง และภาชนะ ละคร “สุขนาฏกรรม” (Comedy) และ “โศกนาฏกรรม” (Tragedy)


 ด้านการแพทย์ เกิดบิดาแห่งการแพทย์ “ฮิปโปเครตีส” (Hippocrates)


 ด้านรัฐศาสตร์ กรุงเอเธนส์เป็นต้นแบบระบอบประชาธิปไตย


 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดทฤษฎีบทของ “ไพธากอรัส” (Pythagoras) เรขาคณิตแบบ “ยูคลิด” (Euclid) และ “อาร์คิมีดีส” (Archimedes)


 ด้านดาราศาสตร์ “เอราทอสธีนีส” (Eratosthenes) คำนวณความยาวรอบโลกได้ และค้นพบว่าการขึ้นลงของระดับผิวน้ำบนโลกขึ้นกับดวงจันทร์


 ด้านวรรณกรรม มหากาพย์ “อีเลียด” และ “โอดิสซี” ของ “โฮเมอร์”


 ด้านอักษรศาสตร์ ประดิษฐ์ตัวอักษรกรีก


 ด้านประวัติศาสตร์ กำเนิดบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์โลก เฮโรโดตุส (Herodotus) และทูซิดิเดส (Thucydides) ผู้บันทึก “สงครามเพโลโพนีเซียน” (The Peloponnesian War)


 ด้านศาสนา ระบบความเชื่อแบบพหุเทวนิยม เทวปกรณ์กรีก
 

 ด้านปรัชญา มี “ธาลีส” (Theles) บิดาแห่งปรัชญาตะวันตก ผู้เริ่มอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยเหตุผล รวมถึง “โซคราตีส” (Socrates) “พลาโต” (Plato) “อาริสโตเติล” (Aristotle) สามมหาปราชญ์แห่งเอเธนส์
.
ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมของโลกที่สำคัญ หากใครมีโอกาสไปเยือนกรีซ หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์บอกเล่ากันใต้คอมเมนต์กันนะครับ 

.
 ขอบคุณข้อมูลจาก
https://th.unionpedia.org/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0...
https://7wonder.wordpress.com/.../%E0%B9%80%E0%B8%97%E0.../
https://www.trueplookpanya.com/lite/knowledge/view/34760

phasaphong.tha 29/3/2565 3715 0
Share :