Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 25 เมษายน 2565

   GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 250 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 83 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 82 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 33 จุด พื้นที่เขตสปก. 26 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เชียงราย 31 จุด #ตาก 28 จุด และ #แม่ฮ่องสอน 16 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนยังคงกระจายตัวในตอนบนของประเทศเหมือนเช่นเคย นำโดยพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งวานนี้พบ 100 จุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบจุดความร้อนลดลงเหลือเพียง 17 จุด ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,083 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,291 จุด และภาคกลาง 9,561 จุด ตามลำดับ
.
   ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาคเหนือยังคงมีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) นำโดยจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #เชียงราย และ #ตาก ส่วนภูมิภาคอื่นๆ โดยรวมอากาศยังคงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
.
   สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง ซึ่งวานนี้พบ 1,870 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 585 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 383 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
   ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 25/4/2565 0
Share :