Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.08

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” ได้นำเสนอในเรื่องของ ร้านค้าออนไลน์ ของ สทอภ. ที่มีชื่อว่า “AWAGAD” อะ-วะ-กาด

สืบเนื่องจาก GISTDA ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวร้านค้าออนไลน์ โดยใช้คอนเซปที่ว่า “เพราะอวกาศไม่ใช่แค่สถานที่ แต่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของนักช้อปทุกคน”

โดยรวมเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่ GISTDA มีทั้งหมด ไว้บนร้านค้าออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้รับบริการที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่า จะมีกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 50% ในปี 2566-2567

GISTDA STATION จึงได้ทำการ live ผ่าน Facebook gistda group ถ่ายทอดบรรยากาศภายในบูธกิจกรรม รวมไปถึงร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องของการให้บริการร้านค้าออนไลน์นี้

คือ นางสาวแสวระวี วงษ์กาไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ สำนักสร้างเสริมพันธมิตร ที่ได้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอการใช้งานระบบ วิธีการสั่งซื้อสินค้าให้ดูอีกด้วย

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  

https://www.facebook.com/pat.amonpan/videos/407013964667554

(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่ม GISTDA Group เท่านั้น)

luckyka.tia 26/5/2565 0
Share :