Head GISDTDA

GISTDA เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานพันธมิตร เยี่ยมชมความพร้อมการให้บริการของศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมฯ พร้อมกับความสำเร็จของการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ในงาน GISTDA Open House “Beyond the Limit” ครั้งที่ 1

GISTDA เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานพันธมิตร เยี่ยมชมความพร้อมการให้บริการของศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมฯ พร้อมกับความสำเร็จของการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ในงาน GISTDA Open House “Beyond the Limit” ครั้งที่ 1

.

GISTDA จัดกิจกรรม Open House “Beyond the Limit” ครั้งที่ 1 เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานพันธมิตร เข้าเยี่ยมชมภารกิจด้านกิจการอวกาศ และนำเสนอความพร้อมในการให้บริการของศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (National Assembly Integration and Test: AIT) และความสำเร็จของประเทศไทยในการสร้างดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ซึ่งทีมวิศวกรไทยกว่า 22 คน และผู้ประกอบการในประเทศมีส่วนสำคัญในการออกแบบ พัฒนา และผลิต รวมทั้ง หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก THEOS-2 เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

.

กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

.

ช่วงแรกคือ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานพันธมิตร: แนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ THEOS-2” เพื่อนำเสนอกับหน่วยงานพันธมิตรโดยตรงถึงศักยภาพของดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ อาทิ ประสิทธิภาพและคุณภาพของภาพจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง และแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการด้านการเกษตร การจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด หรือที่เรียกว่า AIP (Actionable Intelligence Policy) เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลจากดาวเทียมไปใช้ในการกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศได้จริง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ

.

ช่วงที่สอง - GISTDA เปิดโอกาสให้หน่วยงานพันธมิตรได้รู้จักและเห็นถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกิจการอวกาศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ได้แก่

.

ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ AIT เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

ศูนย์ควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS-2

ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ GALAXI Lab ที่ให้บริการผู้ประกอบการและนักศึกษาในอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์ อากาศยาน และอวกาศยาน หรือชิ้นส่วนระดับ Industrial Grade

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center (S-TREC) ซึ่งมีระบบจัดการจราจรอวกาศ (Space Traffic Management System) หรือ ZIRCON ซึ่งทีมนักวิจัยของ GISTDA พัฒนาขึ้นเอง และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์แจ้งเตือนการตกของชิ้นส่วนจรวดลองมาร์ช 5 บี ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ (Microgravity Experiment Laboratory) เพื่อยกระดับงานวิจัยไทยให้มีโอกาสได้ทดลองงานวิจัยในสภาวะอวกาศ หรือ microgravity ที่ระดับไมโคร G ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์งานวิจัยแตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยพฤติกรรมจากอวกาศ และสามารถใช้เป็นสมมติฐานในการวิจัยจริงในอวกาศ การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานในอวกาศ หรือการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้

.

สำหรับการจัดกิจกรรม Open House ครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ ติดตามกันต่อไปนะครับ

.

#GISTDA #GISTDAOpenHouse

#THEOS2 #THEOS2A #AIT

#SpaceUpdate

Nattakarn Sirirat 8/8/2565 0
Share :