Head GISDTDA

SPACE Update : THEOS-2A ดาวเทียมเล็กที่ยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศโดยคนไทย

 

ตอนนี้เศรษฐกิจอวกาศมีอัตราการเติบโตขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้าแนวโน้มธุรกิจนี้จะมีมูลค่าถึง 35 ล้านล้านบาท GISTDA ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศในไทย จึงส่งเสริมให้ดาวเทียม THEOS-2A หรือ ดาวเทียมเล็กในโครงการ THEOS-2 มีคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและช่วยให้อุตสาหกรรมอวกาศไทยให้เติบโตได้อย่างไรบ้าง วันนี้ GISTDA จะมาอธิบายให้ฟังกันครับ

 

1. ตอนนี้ประเทศไทยพยายามผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้มีศักยภาพผลิตชิ้นส่วนอวกาศยาน เช่น ชิ้นส่วนดาวเทียมได้ โดยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติที่ทั่วโลกยอมรับ

2. วิศวกรดาวเทียมไทยนำความรู้ที่จากการไปศึกษางานและผลิตดาวเทียมดวงเล็กที่ประเทศอังกฤษ นำมาส่งต่อให้กับทีมคนไทย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยสู่ระดับสากล

 

นอกจากนี้ ดาวเทียมเล็กที่คนไทยร่วมออกแบบและพัฒนา ยังได้รับการันตีเป็น Industrial Grade ดวงแรกอีกด้วย เชื่อได้เลยว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอวกาศยานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศได้ไม่ยาก

amorn.pet 1/6/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง