Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต ล่าสุดยังพบพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตอำเภอสารภี และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ไทยโชตเผยภาพน้ำท่วมขังเชียงใหม่  

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต ล่าสุดยังพบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีน้ำตาล) ในเขตอำเภอสารภี และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระจายตามพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และอยู่ใกล้แม่น้ำปิง 

ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง ให้เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #เทคโนโลยีอวกาศ #น้ำท่วม #ไทยโชต

Nattakarn Sirirat 6/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง