Head GISDTDA

วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 14 ปี

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้จัด พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 14 ปี ณ สทอภ. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี  นำโดย พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร คณะกรรมการ สทอภ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และสักการะพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล  

luckyka.tia 19/10/2565 0
Share :