Head GISDTDA

GISTDA ได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่า ภายใต้แผนการทำงานของคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ หรือ กจน.

GISTDA ได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่า ภายใต้แผนการทำงานของคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ หรือ กจน. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เกิดเหตุท่อแตกระหว่างทำการขนถ่ายสินค้าให้กับเรือบริเวณทุ่นรับน้ำมันกลางทะเล SBM-2 ของ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริเวณทะเลอ่าวไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำให้น้ำมันรั่วไหล ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือศรีราชาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะค้างคาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 4.3 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 21.30 น. ตามการรับแจ้ง

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed บันทึกภาพเมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 06.04 น. เพื่อตรวจสอบคราบน้ำมันที่ลอยอยู่ในทะเล พบคราบน้ำมันมีลักษณะเป็นฟิล์มน้ำมันบาง ๆ (Sheen oil หรือ Thin oil) (กรอบสีแดง) ลอยอยู่บริเวณใกล้เกาะขามใหญ่ เกาะค้างคาว และบริเวณทิศตะวันออกของเกาะสีชัง ซึ่งสอดคล้องกับภาพถ่ายอากาศยานจากศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ ทาง GISTDA ได้ส่งต่อให้กับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันสำหรับใช้วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และขจัดคราบน้ำมันในพื้นที่ต่อไปแล้ว

 

Nattakarn Sirirat 5/9/2566 809 0
Share :